Δωρεάν Ομαδική Συνάντηση

07-02-2022, 21:00
 

Η ισχυρή τεχνική ThetaHealing® μπορεί να εντοπίσει και να αφαιρέσει άμεσα, βαθιά συγκρατημένα εμπόδια, περιοριστικές πεποιθήσεις και τραύματα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο υποσυνείδητο.

Οι πεποιθήσεις μας επηρεάζουν τις σκέψεις, τις επιλογές, τις αποφάσεις μας. Καθορίζουν τη συμπεριφορά μας και επιδρούν στις σχέσεις μας με τους άλλους.

Μια διαφορετική συνάντηση έρχεται την Δευτέρα 7/2, 21:00 μ.μ.

Θα έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις την διαδικασία του “σκαψίματος” από τη Ρούλα Αργυρακάκη ThetaHealing Certified Instructor. 

Η demo διαδικασία σκαψίματος θα σου δώσει την απάντηση στο πως λειτουργεί η τεχνική ThetaHealing και θα παρατηρήσεις τις άμεσες αλλαγές στο συναίσθημα και τα βιώματα του θεραπευόμενου. 

Θα ακολουθήσει Ομαδικός Καθοδηγούμενος Διαλογισμός όπου μέσα από την σύνδεση με την Πηγή των Όλων θα βιώσεις σωματική και συναισθηματική ευεξία.   

Δωρεάν Συμμετοχή

Online μέσω zoom. 

Event date is past

Event Types:

Share this post with your friends

Subscribe to our newsletter!

Be the first to know all the news

Theta Path

We will never send you spam or share your email address with anyone.
See more in our Privacy Policy.

Theta Healing is a healing technique that explores and changes human beliefs, aiming at one’s life improvement, prosperity and happiness.

The technique was conceived by the well known today Vianna Stibal, who achieved what at first seemed to be impossible: not only did she heal herself from cancer but she also overcame the psychological wounds of the deeply abusing relationships of her past. Ever since she enjoys a prosperous life and has dedicated her life and work to the spreading of this knowledge, which is today a complete healing method that can be applied as well as taught.

The name of the Theta Healing derives from the well known theta brain waves, which is the state of our brain when experiencing deep relaxation. The ThetaHealer enters the theta waves state after a certain short meditation at the beginning of each session. Following a simple question-and-answer sequence you will be led to realize your deeper beliefs, which can be altered if you decide that  they don’t serve you anymore.

We should note here that the ThetaHealer is never entitled to intervene in anyone’s belief system in any way without the expressed consent to do so.

What differentiates Theta Healing from the other energy healing techniques is its simplicity but at the same time its effectiveness. The question-and-answer procedure between the ThetaHealer and you is quick and goes straight to the core of the subject, so that you can observe measurable progress, even after a single session.

This method is equally effective when sessions take place remotely, via a simple telephone call for example. The multiple benefits are exactly the same as those after a face-to-face session.

Moreover there’s a series of other possible applications of Theta Healing with impressive results, like for example communicating with entities from other planes of existence, certain future predictions, communicating with a fetus or with animals.

You don’t need to have any kind of prior knowledge or preparation for each session.

It’s therefore no wonder that Theta Healing has made such a great progress in the last few years and has become a substantial part of so many people’s life all over the world!

In the last few years it’s spread widely in Greece too, where it’s being applied as well as taught and helps people find the happiness that all human beings deserve!